1. Home
  2. DSG / S-tronic versnellingsbakken
  3. Veel voorkomende DSG problemen

Veel voorkomende DSG problemen

Maak afspraak

Heeft u problemen met uw DSG transmissie? Bel de DSG-Doktor! Via bovenstaande button kunt u een afspraak inplannen. .

Rij- en schakelgedrag

De DSG versnellingsbak kent diverse veel voorkomende problemen en ergernissen met betrekking tot het rij- en schakelgedrag. Veel van deze problemen zijn op te lossen met TVS DSG software. Echter kan het ook duiden op mechanische problemen. Wanneer één of meerdere van de volgende problemen of ergernissen u bekend voorkomen, adviseren we u direct een afspraak te maken voor een diepgaande DSG diagnose:

De “D stand” schakelt erg vroeg op naar een volgende versnelling en (te) laat terug

De “S stand” is veel te agressief wat zich vertaald in erg laat opschakelen en (te) vroeg terugschakelen

De DSG versnellingsbak schakelt terug bij accelereren (“kickdown”) terwijl de gebruiker in dezelfde versnelling wenst te blijven

De DSG versnellingsbak slaat versnellingen over

De DSG versnellingsbak gebruikt enkel de even of oneven versnellingen

De DSG versnellingsbak schakelt niet op tot in de hoogste versnelling

De DSG versnellingsbak schakelt niet automatisch op, maar handmatig (“M” stand) wel

De DSG versnellingsbak schakelt willekeurig naar een onlogische versnelling

De DSG versnellingsbak schiet uit de versnelling tijdens het rijden

De DSG versnellingsbak schakelt sporadisch over naar neutraal waardoor de aandrijving onderbroken wordt

De DSG versnellingsbak schakelt de achteruit (“R”) niet in of rijdt achteruit niet weg

De DSG versnellingsbak rijdt / kruipt niet vloeiend (schokkerig) weg in ‘’D’’ stand

De DSG versnellingsbak rijdt / kruipt niet automatisch weg in ‘’D’’ stand

De toerenteller neemt niet vloeiend, maar stapsgewijs toe tijdens een constante acceleratie

De toerenteller schiet abrupt omhoog tijdens of direct na het opschakelen

De toerenteller neemt niet vloeiend, maar stapsgewijs toe tijdens een constante acceleratie

De toerenteller schiet abrupt omhoog tijdens of direct na het opschakelen

De toerenteller schommelt tijdens het wegrijden

De toerenteller schommelt tijdens het rijden met constante snelheid

De DSG koppeling lijkt te slippen

Onprettige bijgeluiden

Het uitvoeren van een diepgaande DSG diagnose door TVS is niet enkel en alleen gebaseerd op het dataloggen en analyseren van DSG gerelateerde parameters en foutmeldingen, maar vergt ook veel kennis en ervaring om (bij)geluiden waar te nemen en de oorzaak hiervan vast te stellen. Wanneer één of meerdere van de volgende problemen of ergernissen u bekend voorkomen, adviseren we u direct een afspraak te maken voor een diepgaande DSG diagnose:

Ratelende, tikkende en/of krassende geluiden afkomstig uit de DSG versnellingbak

Bijgeluiden afkomstig uit de DSG versnellingsbak tijdens opschakelen

Bijgeluiden afkomstig uit de DSG versnellingsbak tijdens terugschakelen

Bijgeluiden afkomstig uit de DSG versnellingsbak tijdens afremmen, net voordat de auto stilstaat

Bijgeluiden afkomstig uit de DSG versnellingsbak onder volle belasting

Bijgeluiden afkomstig uit de DSG versnellingsbak tijdens het nemen van een bocht

Krassende geluiden afkomstig uit de DSG waarneembaar tijdens het inschakelen van de achteruit (“R”) of drive (“D”)

Tikkende geluiden waarneembaar tijdens het overschakelen naar de 5e versnelling

Bijgeluiden afkomstig uit de DSG waarneembaar in hogere versnellingen

Rammelend geluid tijdens starten en/of uitzetten van de motor

Rammelende bijgeluiden afkomstig uit de DSG tijdens stationair draaien

Bijgeluiden afkomstig uit de DSG versnellingsbak tijdens het inschakelen van de “R” of “D” stand

Schavende (lager) geluiden afkomstig uit de DSG versnellingsbak waarneembaar

Krassende geluiden afkomstig uit de DSG versnellingsbak tijdens stilstand

Resonanties afkomstig van de DSG versnellingsbak tijdens het rijden in hogere versnellingen

Onprettige trillingen en schokken

Wanneer één of meerdere van de volgende problemen of ergernissen u bekend voorkomen, adviseren we u direct een afspraak te maken voor een diepgaande DSG diagnose:

Schok, bonk of klap afkomstig uit de DSG versnellingsbak waarneembaar tijdens opschakelen

Schok, bonk of klap afkomstig uit de DSG versnellingsbak waarneembaar tijdens terugschakelen

Schok of bonk afkomstig uit de DSG versnellingsbak waarneembaar net voor stilstand

Schok(ken) waarneembaar bij het loslaten van het gaspedaal

Schok(ken) waarneembaar tijdens het wegrijden

Schok(ken) waarneembaar tijdens een acceleratie onder volle belasting

Trillingen waarneembaar tijdens een acceleratie vanuit stilstand

Trillingen waarneembaar tijdens het overschakelen (van de 1e naar de 2e versnelling)

Trillingen waarneembaar tijdens het terugschakelen

Schokken waarneembaar bij het inschakelen van de “D” stand

Schokken waarneembaar bij het inschakelen van de “R” stand en tijdens achteruit rijden

Dashboard en (fout)meldingen

Een overzicht van de meest voorkomende DSG foutcodes staan in de volgende sectie. Wanneer echter één of meerdere van de volgende dashboard of foutmeldingen u bekend voorkomen, adviseren we u ook direct een afspraak te maken voor een diepgaande DSG diagnose:

De schakelindicator (“PRNDS”) op het dashboard knippert

De schakelindicator (“PRNDS”) op de keuzehendel knippert (DQ500)

Steeksleutel waarneembaar op het dashboard (melding in MFA)

Tandwiel waarneembaar op het dashboard (melding in MFA)

Het regelapparaat van de DSG geeft foutmeldingen met betrekking tot de oliedruk

Het regelapparaat van de DSG geeft foutmeldingen met betrekking tot de oliepomp

Het is niet mogelijk de basisafstelling succesvol uit te voeren

De huidige stand van de keuzehendel wordt niet herkend

De keuzehendel van de DSG versnellingsbak gaat knipperen of brandt niet meer

De keuzehendel van de DSG versnellingsbak wil niet meer uit de “P” stand en/of kan de “D”, “S” of “R” stand niet inschakelen.

De sleutel kan niet meer uit het contact gehaald worden

Foutmelding(en) met betrekking tot de aandrijving waarna het voertuig verminderd vermogen levert en/of niet meer rijdt

Foutmelding(en) met betrekking tot de DSG versnellingsbak waarna het voertuig niet meer start

Foutmelding(en) met betrekking tot de DSG waarna alleen de oneven (1-3-5-7) of even (2-4-6) versnellingen bruikbaar zijn

TVS logo black text

In order to provide the best possible service, we kindly ask you to enter your location.